طغیان

ستاره‌ها تمنای چشمانت را دارند

طغیان

ستاره‌ها تمنای چشمانت را دارند

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

22


📷:pouria.alamiاز پشت میله های این قفس 

تنها عشق بود که رهایی مان میداد.

ما ولی به خط های موازی لبخند زدیم،

از هم گذشتیم،

و درد را 

در امتداد قدم هامان

که هیچگاه به هم نخواهند رسید

دوباره یافتیم.

  • mydancingsoulintheskies ..